Το Rise Club είναι ένας Mη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που παρέχει τη δυνατότητα στις άνεργες μητέρες να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας αλλά και να αναβαθμίσουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους. Δραστηριοποιείται σε τρεις πυλώνες:

✔ δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου για μητέρες οι οποίες επιθυμούν την επάνοδο τους στην αγορά εργασίας

✔ παροχή ψυχολογικής υποστήριξης με σκοπό την ενδυνάμωση τους

✔ παροχή εργαλείων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιμόρφωση τους και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο.

Οι γυναίκες μετά τη μητρότητα αποτελούν ομάδα του πληθυσμού ιδιαίτερα ευάλωτη καθώς πολλές αναγκάζονται να εγκαταλείψουντην εργασία τους προκειμένου να αναθρέψουν τα ανήλικα τέκνα τους. Για πολλές από αυτές τις μητέρες η αποχή από την εργασία και η παραμονή στο σπίτι δεν είναι επιλογή καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης των παιδιών τους κατά τις ώρες της παραμονής τους στην εργασία.

Πιστεύουμε ότι το να βοηθάς πραγματικά τη μητέρα απαιτεί την συμπαράσταση της κοινωνίας ως συνόλου, προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή κάθε μητέρας και κατά συνέπεια των παιδιών της.

Στο Rise Club εργαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε το στίγμα της ανεργίας.

Στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι καμία μητέρα που μεγαλώνει τα παιδιά της, δε θα χρειαστεί να επιλέξει μεταξύ εργασίας και οικογένειας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

www.rise-club.org

info@rise-club.org