Οι κύριες δράσεις της Συμμαχίας των Φύλων αφορούν στους άξονες:

Για τις ανάγκες επίτευξης των στόχων της, η Συμμαχία έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει και να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και εργαλείων, όπως: Έρευνες. Συνεργασίες/συνέργειες. Εκδόσεις/δημοσιεύσεις. Καμπάνιες. Ομάδες συνάντησης. Συμβουλευτικές συναντήσεις. Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά εργαλεία. Ομάδες ευαισθητοποίησης. Καλλιτεχνικές παραγωγές. Διαδικτυακές πλατφόρμες. Ακτιβιστικές πρωτοβουλίες.

Η Συμμαχία καινοτομεί στη μελέτη και αντιμετώπιση της εμφύλης ανισότητας μέσω της ταυτόχρονης, ισάξιας και χωρίς αποκλεισμούς:

– Συμμετοχής/εμπλοκής και κινητοποίησης των αντρών και των αγοριών και όσων προσώπων αυτοπροσδιορίζονται έτσι.

– Ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης των γυναικών και των κοριτσιών και όσων προσώπων αυτοπροσδιορίζονται έτσι.

– Συμπερίληψης/συνεργασίας και κινητοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και όσων προσώπων δεν περιορίζονται/προσδιορίζονται στις δύο παραπάνω έμφυλες διαστάσεις.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Gender Alliance Initiative

2111115107

g.all.initiative@gmail.com