Η 50και Ελλάς είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στο Χαλάνδρι. Είμαστε η πρώτη εθνική οργάνωση που ασχολείται με τα δικαιώματα των ατόμων ηλικίας άνω των 50.
Στοχεύουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσα από δράσεις ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης ατόμων 50+ ετών, προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών, συμβουλευτικής φορέων και επιστημονικής έρευνας. Παράλληλα, επεμβαίνουμε σε πολιτικό επίπεδο για μια δίκαιη κοινωνία για όλους.

Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων άνω των 50 με δράσεις, προγράμματα και παρεμβάσεις προωθούμε την ενεργή ζωή μετά τα 50.

Ως 50και Ελλάς εργαζόμαστε για μια νέα οπτική και στάση όλων των γενεών απέναντι στο «μεγαλώνω και γερνώ». Θέλουμε την αναπροσαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να γίνει η ελληνική κοινωνία πραγματικά φιλική για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Τα στερεότυπα που επικρατούν απέναντι στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργούν διακρίσεις, ανισότητες και τροφοδοτούν το χάσμα των γενεών. Στην πραγματικότητα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σήμερα είναι πιο υγιή και ενεργά από ποτέ, με διάθεση να προσφέρουν στην κοινωνία είτε μέσα από την απασχόληση, είτε με την εθελοντική τους εργασία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
www.50plus.gr
info@50plus.gr
+30 2117100203